About Us - Про Нас

Ukrainian Canadian School Board - Toronto Branch's mission is to provide qualified K-12 education in Ukrainian.


Шкільна Рада Конґресу Українців Канади Відділ Торонто - 16 квітня 2012 - Заснована 1963 р. з метою централізації всіх україномовних шкіл, курсів українознавства і садочків Торонта під патронатом Конґресу Українців Канади. Рідні школи існували при церквах та організаціях від 30-их років. Перші Курси Українознавства (ім. Г. Сковороди) зорганізовані в 1951р д-р. Олександрою Копач. Шкільна Рада Конґресу Українців Канади, відділ Торонто є представником шкільництва української громади через КУК перед іншими урядовими та громадськими організаціями Торонта. Шкільна Рада координує співпрацю українського шкільництва Торонта з іншими Шкільними Радами міста. Членами Шкільної Ради є: українські відділи цілоденних Двомовних Шкіл (day schools with International Languages Programme), україномовні суботні школи та україномовні садочки.


​​Шкільна Рада Конґресу Українців Канади Відділ Торонто
- координує працю україномовних шкіл;
- постачає вчителям методичну літературу, навчальні матеріяли, книжки тощо;
- проводить учительські семінари, педагогічні майстерні;
- організує та координує особливі імпрези та акції для шкіл;
- популяризує діяльність шкільництва у засобах масової інформації (медіях).
- допомагає школам у навчально-виховній діяльності.

Шкільна Рада діє комітетами, між якими:
Комітет педагогічного удосконалення;
Комітет вибору та виготовлення матеріялів;
Імпрезовий комітет, який координує та організує імпрези, в яких Шкільна Рада та школи беруть участь:
концерт у пошану Т. Шевченка,
дитячий майдан під час Дня Незалежности,
симпосіум TDCSB у березні/квітні для учнів 11 кл.
та співпрацює з організаторами Свята книжки й Фестивалю живого слова.

Шкільна Рада теж допомагає Батьківському Матуральному Комітетові влаштовувати величаве відзначення для матурантів всіх шкіл Торонта. Управа Шкільної Ради закликає своїх членів до участи в загально-громадських акціях та інформує їх про важливі події та імпрези.